کتابخانه مرکزی
کتابخانه مرکزی
کتابخانه مرکزی
کتابخانه مرکزی
کتابخانه مرکزی
کتابخانه مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
یک کتاب بیشتر بخوانیم
یک کتاب بیشتر بخوانیم
یک کتاب بیشتر بخوانیم
یک کتاب بیشتر بخوانیم
یک کتاب بیشتر بخوانیم
یک کتاب بیشتر بخوانیم
مطالعه کنید تا فرزانه شوید
مطالعه کنید تا فرزانه شوید
مطالعه کنید تا فرزانه شوید
مطالعه کنید تا فرزانه شوید
مطالعه کنید تا فرزانه شوید
مطالعه کنید تا فرزانه شوید

کتابخانه مرکزی دانشگاه هم زمان با تاسیس دانشگاه در ساختمان مجاور بیمارستان بوعلی در سال ۱۳۷۲ ایجاد گردید. در سال ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به ساختمانی واقع در خیابان دانشگاه روبروی دریاچه شورابیل منتقل گردید. (ساختمان فعلی کتابحانه مرکزی)

کتابخانه مرکزی با مساحتی بیش از ۵۰۰ متر مربع هست که شامل دو طبقه می باشد. طبقه اول بخش مخزن، امانت و سالن مطالعه و طبقه دوم سایت کامپیوتر و بخش پایان نامه ها می باشد.

 

تمامی اعضای دانشگاه اعم از اعضای محترم هیئت علمی، اساتید، دانشجویان و کارمندان می توانند از کتابخانه مرکزی دانشگاه استفاده نمایند.

 

اطلاعات تماس کتابخانه مرکزی

  • پست الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه: centlib@arums.ac.ir

  • پست الکترونیکی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه: diglib@arums.ac.ir

  • تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ (۰۴۵)

lib-map

 نشانی:

اردبیل-خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه مرکزی

کد پستی: ۵۶۱۸۹-۸۵۹۹۱