اخبار

هرزنامه ارسالی به ایمیل آکادمیک

به اطلاع کلیه کاربران دانشگاه می رساند در صورت رویت ایمیل (در قالب هرزنامه) با مشخصات پیوستی، خواهشمند است بدون بازکردن آن، ایمیل ارسالی را بلافاصله حذف نمایید.

ادامه مطلب

کارگاه آشنایی با کتابخانه

برگزاری کارگاه آشنایی باکتابخانه در روزپنج شنبه مورخه۱۱/۱۰/ ۹۹ ساعت ۸ صبح به صورت مجازی توسط کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد.

ادامه مطلب