Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

شماره استاندارد بین المللی کتابخانه مرکزی  IR- ۲۰۰۳۵۰۰۰۳

 

نشریات و پایگاه‌های الکترونیکی:

پست الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه: centlib@arums.ac.ir

پست الکترونیکی کتابخانه دیجیتال دانشگاه: diglib@arums.ac.ir

فیلم‌های آموزشی کارگاه‌ها