شماره استاندارد بین المللی کتابخانه مرکزی IR- ۲۰۰۳۵۰۰۰۳

دستورالعمل مراقبت، تشخیص و درمان کوروناویروس جدید:متن، عکس، فیلم به زبان فارسی و آذری http://sapiba.com/ncov

نشریات و پایگاه‌های الکترونیکی:

عدم دسترسی

پست الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه: centlib@arums.ac.ir

پست الکترونیکی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه: diglib@arums.ac.ir