تالیفات و تحقیقات صورت گرفته در حوزه مدیریت بحران در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تعداد بازدید:۲۹

کتاب:

پور صادقیان، محسن و دیگران. مدیریت استراتژیک HSE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست). تهران: فن آوران، 1398.

رحمتی، علیرضا و دیگران. بررسی ۱۰۰ حادثه بزرگ از سال  1972 تا 2013 در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و هسته ای ( ارائه راهکارهای پیشگیری از حوادث). تهران: فدک ایساتیس، 1396.


مقاله:

 


طرحهای تحقیقاتی:

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲