ساعت کار کتابخانه مرکزی دانشگاه

تعداد بازدید:۵۵۱۸

روزهای شنبه تا چهارشنبه: 8 صبح الی ۱7 عصر

روز پنجشنبه: 8 صبح الی ظهر 13

ساعات کار سالن مطالعه

 شنبه تا چهارشنبه 7 صبح الی 23 شب

پنج شنبه: 7 صبح الی 12/30

 

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۱