بخش امانت و مرجع

تعداد بازدید:۹۲۴

هدف کلی در بخش امانت فراهم آوردن امکاناتی است که ارائه خدمات مرجع را تسهیل و استفاده از منابع کتابخانه را از طریق امانت یا غیر آن آسان کند. از جمله وظایف این بخش عبارتند از:

۱- راهنمایی مراجعین به کتابخانه جهت دسترسی سریع و درست به منابع مورد نیاز

۲- همکاری در انتخاب و تکمیل منابع

۳- جدا کردن کتابهایی که به صحافی یا مرمت نیاز دارند

۴- همکاری با بخش فهرستنویسی در وجین کردن منابع

۵- صدور کارت عضویت برای اعضای جدید کتابخانه

۶- امانت دادن منابع و پیگیری و بررسی برگشت مواد و استفاده از مقررات دیر کرد بر حسب ضوابط

۷- تهیه صورت عنوانهای مورد در خواست مراجعه کنندگان و پیشنهاد آنها به بخش سفارشات

۸- رزرو کتاب بصورت آنلاین و حضوری

۹- دریافت و تنظیم کتابهای فهرستنویسی شده در قفسه ها

۱۰- بررسی و تنظیم قفسه های باز به منظور قفسه خوانی در زمانهای مورد نظر

۱۱- بررسی نارساییهای شیوه گردش کتاب و ارائه پیشنهادات اصلاحی است

۱۲ - تمدید کتب بصورت آنلاین و حضوری

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۰