بخش اطلاع رسانی

تعداد بازدید:۴۹۴

بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه دارای 20 دستگاه کامپیوتر و دسترسی به منابع الکترونیکی، بانک لوح فشرده منابع  اعم از کتاب مجله و فیلم های آموزشی می باشد. راهنمایی و آموزش مراجعین به این بخش اعم از نحوه جستجو و تهیه کپی از مقالات درخواستی در این بخش فراهم می باشد.

          شرح وظایف بخش اطلاع رسانی  :

  • آماده سازی سیستم های کامپیوتری جهت استفاده مراجعین

  • راهنمایی و آموزش کاربران و دانشجویان در استفاده از منابع الکترونیک جهت جستجوهای تخصصی منابع اطلاعاتی و بدست آوردن مقالات

  • بررسی و نظارت بر دسترسی منابع الکترونیکی اشتراکی دانشگاه

  • نصب و راه اندازی سیستم های نرم افزاری مورد نیاز جهت استفاده دانشجویان، پژوهشگران و سایر مراجعین

  • فراهم نمودن نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی اعضای هیاًت علمی و دانشجویان

  • امانت لوح ها ی فشرده کتاب و مجلات  و فیلم کمک آموزشی

  • خدمات تحویل مدارک مورد نیاز اساتید و دانشجویان دانشگاه

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱