راهنمای عضویت

تعداد بازدید:۲۸

عضویت در کتابخانه مرکزی

اعضاء هیأت علمی دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، ضریب کا؛ دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی؛ کارمندان اعم از رسمی، پیمانی، قرادادی؛ دانشگاه طبق ضوابط می توانند با مراجعه به بخش امانت کتابخانه مرکزی و تکمیل فرم عضویت که لینک فایل PDF آن در زیر آمده است، عضو کتابخانه مرکزی دانشگاه شده و از امکانات کتابخانه های دانشگاه استفاده نمایند.

مدارک لازم برای عضویت دانشجویان

  • ارائه یک قطعه عکس ۴*۳ و کارت دانشجویی جهت تکمیل فرم عضویت ضروری می باشد

  • دانشجویان ۲۴ الی ۴۸ ساعت پس از تکمیل و تحویل فرم عضویت می توانند از خدمات کتابخانه مرکزی استفاده نمایند

 

فرم عضویت دانشجویان

فرم عضویت هیأت علمی و کارکنان

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۵