تماس با ما

تعداد بازدید:۲۷۴۴

 

۰۴۵-۳۳۵۱۰۰۶۲
 
   ۰۴۵-۳۳۵۱۰۰۴  نمابر 
  اردبیل-خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه مرکزی-

کد پستی: ۵۶۱۸۹-۸۵۹۹۱

 

فرم ارسال درخواست

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲