آئین نامه خدمات و امانت کتابخانه مرکزی

تعداد بازدید:۳۱۶

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جهت استفاده بهینه از منابع موجود در کتابخانه ها و ایجاد هماهنگی و یکسان سازی ارائه خدمات در کتابخانه ها آیین نامه ای به شرح ذیل تنظیم نموده است. این آیین نامه در مورخه 27/1/ 1398در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب نهایی رسید.

ماده 1- شرایط امانت
1-  اعضای هیأت علمی می توانند 8 جلد کتاب به مدت یک ماه امانت بگیرند.
2- دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه ای می توانند 2 جلد کتاب به مدت 10 روز امانت بگیرند.
3- دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند 6 جلد کتاب به مدت 10 روز امانت بگیرند.
4- دانشجویان استعدادهای درخشان می توانند 4 جلد کتاب به مدت 10 روز امانت بگیرند.
5- کارکنان می توانند 2 جلد کتاب به مدت 10 روز امانت بگیرند.
•    
امکان تمدید کتاب 2 بار به مدت 10 روز می باشد.
•    
استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه می باشد.
تبصره 1- کتابهایی که در لیست رزرو قرار می گیرند مدت امانت آن ها تمدید نمی شود و حداکثر تا 24 ساعت جهت تحویل به رزرو کننده در کتابخانه نگهداری و بعد از انقضای مهلت در اختیار متقاضی بعدی قرار می گیرد.
تبصره 2- مدت امانت کتاب های پر مراجعه بنابر تشخیص بخش امانت ممکن است تقلیل یابد.
تبصره 3- نسخه اول از هر عنوان کتاب، امانت داده نمی شود و فقط در محل کتابخانه مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده 2- مفقود یا ناقص شدن منبع
در صورتی که کتاب امانت گرفته شده مفقود و یا اوراق و تصاویری از آن بریده و ناقص شود و یا به هر دلیلی غیر قابل استفاده گردد امانت گیرنده موظف است عین همان کتاب یا ویرایش آخر آن را خریداری و به کتابخانه تحویل دهد.
ماده 3- منابعی که امانت داده نمی شوند
1-  کتابهای نفیس و نایاب
2- کتابهای مرجع
3-  نشریات ادواری
4-  فرهنگ  لغات و دایرة المعارف ها
5-  نقشه ها و اطلس ها
6-  پایان نامه ها (نسخه چاپی یا سی دی(
تبصره: اطلس ها به مدت یک روز امانت داده می شود.
ماده 4- تاخیر در تحویل منابع
1-  تذکر شفاهی بعد از اولین بار تاخیر.
2-  محرومیت استفاده از امانت کتاب بعد از دومین تاخیر تا دو برابر زمان دیرکرد.
3- در تاخیر بیش از سه بار، اعضای هیأت علمی به ازای هر روز تاخیر 10000 ریال و دانشجویان و کارکنان 5000 ریال به حساب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واریز و فیش پرداختی را به مسئول کتابخانه تحویل دهند.
ماده 5- تسویه حساب
1-  اعضای هیأت علمی که بازنشسته، باز خرید، منتقل و یا به هر دلیلی به خدمت آنان خاتمه داده شود با ارائه فرم تسویه حساب، باید کتابهای به امانت برده را با کتابخانه مرکزی دانشگاه تسویه نمایند
2-  دانشجویان زمان فارغ التحصیلی، انتقال، مهمان شدن و انصراف باید با کتابخانه مرکزی تسویه نمایند.
3-  کارکنان به هنگام بازنشستگی، انتقال و یا بازخرید باید با کتابخانه مرکزی تسویه نمایند.
4-  نیروهای طرحی به هنگام پایان یافتن مدت طرح باید با کتابخانه مرکزی تسویه نمایند.
تبصره: اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان دانشگاه بعد از بازنشستگی و یا بازخرید می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر از خدمات کتابخانه مرکزی استفاده نمایند.
ماده 6- مقرارت اخلاقی
1- رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی
2- پرهیز از ایجاد مزاحمت برای سایر اعضای کتابخانه
3-  حفظ کامل سکوت و آرامش
4- عدم استعمال دخانیات
5- رعایت احترام به کارکنان کتابخانه
6- عدم استفاده از تلفن همراه 
7- کلیه مراجعین موظف به رعایت قوانین و ضوابط کتابخانه می باشند.
مفاد این آیین نامه برای کلیه اعضای کتابخانه اعم از هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان لازم الاجرا می‌باشد.
هر گونه تغییر در متن آئین نامه باید در شورای پژوهشی دانشگاه تصویب گردد.

آئین نامه خدمات و امانت کتابخانه مرکزی pdf

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱