آئین نامه عضویت کتابخانه مرکزی

تعداد بازدید:۲۳۵

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای عضویت در کتابخانه ها ی دانشگاه آیین نامه ای به شرح ذیل تنظیم نموده است. این آیین نامه در مورخه 27/1/ 1398در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب نهایی رسید.

ماده 1- استفاده کنندگان
1-  کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و نیروی طرحی
2-  کلیه دانشجویان دانشگاه در مقطع کارشناسی، دکترای حرفه ای و تحصیلات تکمیلی
3- کلیه کارکنان دانشگاه
تبصره1-  اساتید و دانشجویان سایر دانشگاه ها با ارائه معرفی نامه رسمی فقط می توانند از امکانات کتابخانه مرکزی دانشگاه استفاده نمایند
.
تبصره2-  فارغ التحصیلان حرفه پزشکی فقط می توانند از امکانات کتابخانه مرکزی دانشگاه با ارائه کارت شناسایی معتبر استفاده نمایند
.
ماده 2- شرایط عضویت

1-  اعضای هیأت علمی با ارائه حکم کارگزینی
2- دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی
3-  کارکنان با معرفی نامه از بالاترین مقام محل خدمت و یا ارائه کارت شناسایی معتبر(کارت ملی) می توانند از منابع علمی کتابخانه ها استفاده نمایند.
عضویت در کتابخانه مرکزی با تکمیل فرم عضویت و ارائه یک قطعه عکس 4*3 امکان پذیر می باشد
.
تبصره: دانشجویان مهمان با ارائه معرفی نامه رسمی از آموزش دانشکده ی مربوطه می توانند در کتابخانه مرکزی عضو شوند
.
ماده 3- اعتبار و مدت عضویت

1- اعضای هیأت علمی شاغل تا پایان زمان اشتغال
2-  دانشجویان تا پایان مدت تحصیل
3- کارکنان تا پایان مدت خدمت
4-  نیروهای طرحی تا پایان دوره طرح
5- دانشجویان مهمان تا پایان دوره مهمان بودن در دانشگاه

آئین نامه عضویت کتابخانه مرکزی pdf

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲