اهداف و ماموریت کتابخانه مرکزی

تعداد بازدید:۲۲۴

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه در راستای تحقق فلسفه آموزشی و پژوهشی کتابخانه و پاسخگویی به نیازهای نوین دانشگاههای نسل سوم و تحقق اهداف کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،رسالت و ماموریت آینده نگارانه ای  را برای خود تعیین کرده است. برای این منظور ساختمان جدید کتابخانه مرکزی در فضایی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع تا پایان سال جاری قابل بهره برداری خواهد بود.

در حال حاضر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به 5900 نفر دانشجو، هیات علمی و کارکنان ارائه خدمات می نماید.

بخشهای مختلف کتابخانه عبارتند از: 

  • خدمات فنی
  • امانت و مرجع
  • پایان نامه و نشریات
  • سایت کامپیوتر
  • سالن مطالعه
  • مشاوره اطلاعاتی

اهداف کتابخانه مرکزی دانشگاه کمک به ارتقاء سطح کیفی و تقویت آموزش و پژوهش و فعالیتهای پژوهشی دانشگاه از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشگاه و مدیریت بهره برداری از این منابع است.

اهداف و خط مشی کتابخانه مرکزی

بررسی و شناخت نیازهای مراجعین کتابخانه اعم از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران

انجام سازماندهی و خدمات فنی کلیه منابع مدیریت و نظارت بر نرم افزار جامع کتابخانه

تهیه راهنماها و بروشورها به صورت چاپی و الکترونیکی برای اطلاع کاربران از خدمات کتابخانه

ارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی پزشکی در کتابخانه های مراکز درمانی-

آموزشی تابعه دانشگاه

راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی

برگزاری کارگاه های منابع اطلاعاتی برای اعضا هیات علمی و کتابداران

تلاش برای استاندارد سازی کتابخانه های تابعه دانشگاه از نظر تجهیزات و انجام خدمات فنی

نظارت و مدیریت بر انجام خدمات فنی کتابخانه های تابعه

وجین دوره ای کتاب‌ها و روزآمد نمودن منابع موجود در کتابخانه

تکمیل و روزآمد نمودن منابع و اطلاعات موجود در نرم افزار کتابخانه

چشم انداز کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی در نیل به اهداف خویش و ارتقاء سطح آموزش و پژوهش دانشگاه تمام تلاش خویش را خواهد نمود.

همچنین کتابخانه مرکزی دانشگاه در راستای تحقق فلسفه آموزشی و پژوهشی کتابخانه و پاسخگویی به نیازهای نوین دانشگاههای نسل سوم و تحقق اهداف کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسالت و ماموریت آینده نگارانه ای  را برای خود تعیین کرده است. برای این منظور ساختمان جدید کتابخانه مرکزی در فضایی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع تا پایان سال جاری قابل بهره برداری خواهد بود.

جامعه استفاده کننده از کتابخانه

دانشجویان دانشکده پزشکی و پیرا پزشکی (رشته های پزشکی، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، فناوری اطلاعات، میکروبیولوژی، آناتومی، بیوشیمی)، دانشجویان دانشکده داروسازی، دانشجویان دانشکده دندانپزشکی، دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی (پرستاری، مامایی، اتاق عمل، فوریت های پزشکی)، دانشجویان دانشکده بهداشت (مهندسی بهداشت محیط، بهداشت حرفه ا ی و عمومی)،

اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشند.

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۴۰۲