ارائه خدمات به دانشجویان

تعداد بازدید:۶۰۵

ارائه خدمات در بخش سایت کامپیوتر کتابخانه:  آموزش و نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

ارائه خدمات در بخش پایان نامه ها: راهنمایی لازم در خصوص تدوین پایان نامه دانشجویی

ارائه خدمات در بخش امانت: آموزش نحوه جستجوی منابع علمی از نرم افزار کتابخانه، تمدید و رزو کتب  در نرم افزار کتابخانه، ارائه کتب مورد نیاز به دانشجویان ، عضویت دانشجویان جدید و تسویه حساب آنان

خدمات کپی

آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۴۰۱