کسب نمره سرآمد در برنامه عملیاتی

۰۲ آذر ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۷ کد : ۲۲۵۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۷۳

 

کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ارزیابی عملکرد شش ماهه اول  صورت گرفته در مهر ماه سال جاری، موفق به کسب نمره سرآمد گردید.

بر اساس درصد تحقق برنامه عملیاتی هر دانشگاه، رتبه بندی به ترتیب سرآمد، شایسته، مقبول، مستعد به تلاش و غیر قابل قبول انجام می گیرد.

با توجه به ثبت میزان پیشرفت فعالیت ها و بارگذاری مستندات مربوطه در سامانه پایش برنامه عملیاتی و نتایج ارزیابی انطباق انجام گرفته توسط مسئولین حوزه های تخصصی در ستاد وزارت متبوع، کتابخانه مرکزی و دیجیتال و کتابخانه های تابعه، دانشگاه رتبه سرآمد را  کسب نموده است.


نظر شما :