بازدید از کتابخانه بیمارستان امام رضا (ع)

۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۲:۳۵ کد : ۲۴۲۷۲ اخبار
تعداد بازدید:۶۸
بازدید از کتابخانه بیمارستان امام رضا (ع)

 

روز  شنبه بیستم اسفند ماه، مسئول کتابخانه مرکزی به همراه کارشناسان کتابخانه مرکزی، از کتابخانه بیمارستان امام رضا (ع) بازدید به عمل آوردند.

این بازدید با هدف بررسی امکانات و ارزیابی خدمات این کتابخانه صورت گرفت و ضمن بررسی مشکلات، جهت استفاده بهینه از امکانات موجود و بهتر شدن نحوه ارائه خدمات، راهکارهایی ارائه گردید.

همچنین جهت اضافه نمودن منابع جدید مورد نیاز کاربران، هماهنگیهای لازم صورت گرفت.


نظر شما :