گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی در سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۱۶

گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه ۱۴۰۱ (ارزشیابی) pdf

گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه ۱۴۰۱ (ارزشیابی) word

گزارش عمکرد کتابخانه مرکزی دانشگاه ۱۴۰۱  pdf

برگزاری کارگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کارکنان و کتابداران توسط کتابخانه مرکزی

ارائه خدمات به مراجعین در بخش امانت

ارائه خدمات به مراجعین در سایت کامپیوتر، بخش پایان نامه کتابخانه مرکزی

بازدید دوره ای از کتابخانه های اقماری

خرید کتاب از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

ثبت، فهرستنویسی و رده بندی کتابهای خریداری شده، بصورت متمرکز در کتابخانه مرکزی

بارگذاری اطلاعات کتابشناختی کتابهای فهرستنویسی شده در نرم افزار کتابخانه ای Koha

آماده سازی کتابها

ارسال کتابهای خریداری شده به کتابخانه های اقماری

وارد نمودن اطلاعات پایان نامه ها در نرم افزار کتابخانه ای Koha

فهرست نویسی موضوعی پایان نامه ها

ثبت نام و تسویه حساب دانشجویان

انبار گردانی و وجین کتابها

پیگیری پیشرفت ساخت ساختمان جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه

بروز رسانی وب سایت کتابخانه مرکزی و دیجیتالی دانشگاه

آموزش کارکنان کتابخانه های بیمارستانی و همکاری در رده بندی قفسه ها زیرنظر کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی

 

آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۴۰۲