راهنمای عضویت

تعداد بازدید:۳۰۸۹

اعضاء هیأت علمی دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، ضریب کا، دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی، کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قرادادی دانشگاه طبق ضوابط می توانند با مراجعه به بخش امانت کتابخانه مرکزی و تکمیل فرم عضویت که لینک فایل PDF آن در زیر آمده است، عضو کتابخانه مرکزی دانشگاه شده و از امکانات کتابخانه های دانشگاه استفاده نمایند.

مدارک لازم برای عضویت دانشجویان
  • ارائه یک قطعه عکس ۴*۳ و کارت دانشجویی جهت تکمیل فرم عضویت ضروری می باشد

  • دانشجویان ۲۴ الی ۴۸ ساعت پس از تکمیل و تحویل فرم عضویت می توانند از خدمات کتابخانه مرکزی استفاده نمایند

فرم عضویت دانشجویان

فرم عضویت هیأت علمی و کارکنان

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۴۰۲