راهنمای تسویه حساب دانشجویان

تعداد بازدید:۱۶۹۵

تسویه حساب

تسویه حساب دانشجویان مشمول واحد پایان نامه

۱- تحویل پایان نامه به بخش مربوطه

۲- مراجعه به بخش سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

۳- مراجعه به بخش امانت

* مدارک لازم برای تسویه حساب در بخش پایان نامه

۱- ارائه یک جلد پایان نامه

۲- یک نسخه CD کامل پایان نامه بصورت فایل Pdf و Word

* توجه: ( فایل ها بایستی شامل: عنوان روی جلد به فارسی، فهرست مندرجات، چکیده، متن کامل پایان نامه، منابع و ضمائم، عنوان و خلاصه انگلیسی باشد)

۳- فایل SPSS

در ضمن پایان نامه هایی که بصورت کارآزمایی بالینی کار شده است، باید شماره ثبت کارآزمایی بالینی و کمیته اخلاق نیز در قسمت ضمائم پایان نامه اضافه شود.

* * دانشجویان کارشناسی و کاردانی که پایان نامه ارائه نمی دهند نیازی به مراجعه به بخش پایان نامه ندارند

تسویه حساب دانشجویان از کتابخانه مرکزی

 

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۸