برنامه کارگاه های سال ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۱۰۳

مستندات

مخاطب

مدرس

عنوان کارگاه

تاریخ

ایام هفته

ردیف

لینک خبر

منابع درسی

لیست شرکت کنندگان

کارکنان کتابخانه‌ها آقای عادل صادقی مدیریت بحران در کتابخانه‌ها ۱۴۰۲/۲/۳۱ یکشنبه 1

لینک خبر

منابع درسی

لیست شرکت کنندگان

دانشجویان رزیدنت و کارشناسی ارشد دکتر کمال ابراهیمی روشهای جستجوی مقالات فارسی

۱۴۰۲/۴/۱۴

چهارشنبه

2

لینک خبر

منابع درسی

لیست شرکت کنندگان

کارکنان کتابخانه‌ها دکتر کمال ابراهیمی

آشنایی با نرم‌افزار استناددهی

 EndNote

۱۴۰۲/۶/۲۲

چهارشنبه

۳

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۲