برنامه کارگاه های سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۳۱۵

مستندات

مخاطب

مدرس

عنوان کارگاه

تاریخ

ایام هفته

ردیف

لینک خبر

منابع درسی

لیست شرکت کنندگان

دانشجویان کارشناسی

دکتر

کمال ابراهیمی

روش سرچ

1401/1/24

چهارشنبه 1

لینک خبر

منابع درسی

لیست شرکت کنندگان

کارکنان کتابخانه ها

دکتر

کمال ابراهیمی  

 آشنائی با PUB MED

1401/2/19

دوشنبه

2

لینک خبر

منابع درسی

لیست شرکت کنندگان

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر

کمال ابراهیمی

  آشنائی با نرم افزار

EndNote

1401/3/1

یکشنبه 3

لینک خبر

منابع درسی 

لیست شرکت کنندگان

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 دکتر

چیمن کرمی

 اصول مقاله نویسی

1401/7/27

چهارشنبه 4

لینک خبر

منابع درسی

لیست شرکت کنندگان

کارکنان کتابخانه ها

دکتر

عبداله مهدوی

آشنائی با نرم افزارهای تولید محتوا برای کتابخانه

1401/8/12

پنجشنبه

5

لینک خبر

منابع درسی

لیست شرکت کنندگان

کارکنان کتابخانه ها

دکتر

کمال ابراهیمی

آموزش نرم افزار

 پیشرفته word

1401/9/22 سه شنبه 6

لینک خبر

منابع درسی

لیست شرکت کنندگان

اعضائ هیات علمی و کارکنان کتابخانه

دکتر

شیما رحیم پور

آشنایی با ترجمان دانش

1401/11/26

چهارشنبه

7

آخرین ویرایش۱۷ مرداد ۱۴۰۲