برنامه کارگاه های سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۴۷۷

مستندات

مخاطب

مدرس

عنوان کارگاه

تاریخ

ایام هفته

ردیف

اسلایدهای کارگاه

برنامه کارگاه

لیست شرکت کنندگان

کارکنان کتابخانه ها

صغری گلمغانی

کارگاه اخلاق حرفه ای کتابداران
 

1400/3/10

دوشنبه

1

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

دانشجویان و کارکنان بخش امانت

سهیلا عقیلی

کارگاه سامانه اتوماسیون کتابخانه ای Koha

1400/3/20

پنج شنبه

2

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

هیأت علمی و کارشناسان پژوهش

دکتر سهیلا مولائی

کارگاه ترجمان دانش

1400/3/27

پنج شنبه

3

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

کارکنان کتابخانه ها

صغری گلمغانی

کارگاه ارزشیابی کتابخانه ها

1400/7/17

شنبه

4

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

کارکنان کتابخانه ها

صغری گلمغانی

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی

ProQuest

1400/8/25

سه شنبه

5

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

کارکنان کتابخانه ها

دکتر علی رشیدی

کارگاه کتابدار بالینی

1400/9/10

چهارشنبه

6

 

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۴۰۱